Naše služby

Služby

Projekcia elektroinštalácie


Realizácia elektroinštalácie

Výroba
rozvádzačov


Bleskozvody


Revízia elektroinštalácie


Servis a údržba


Projekčná činnosť

návrh a vypracovanie projektovej dokumentácie elektroinštalácie

Návrh osvetlení interiérov a exteriérov

objektov bytových, nebytových, administratívnych, obchodných a priemyselných objektov, ako aj  exteriérov a záhrad, kultúrnych pamiatok a pod.

Montáž a oprava bleskozvodov

na domoch, bytových domoch, priemyselných objektoch, obchodných priestoroch, administratívnych budovách a pod.

Odporúčaný preverený elektrikár v ZSDIS

pripravenie odberného miesta na pripojenie do distribučnej sústavy


Montáž elektrických prípojok

vrátane výkopových prác a komplexného servisu

Montáže elektroinštalácie

domov, bytov, administratívnych priestorov, priemyselných objektov, obchodných priestoroch a pod,

Rekonštrukcie bytových domov

komplexná rekonštrukcia elektroinštalácie bytových domov, rozvádzačov, káblových rozvodov

Verejné osvetlenie

návrh a realizácia verejných osvetlení

Revízie

revízie elektroinštalácií, bleskozvodov, prípojok, spotrebičov, náradia a strojov

Odstraňovanie  nedostatkov po revízií

elektroinštalácií a bleskozvodov

Výroba a montáž elektrických rozvádzačov

na zákazku podľa požiadaviek investorov

Servis a údržba

komplexný servis realizovaných a spravovaných objektov

Poradenstvo, konzultácia a školenia

odborné poradenstvo a konzultácie v oblasti elektroinštalácie a bleskozvodov, školenia pracovníkov na prácu s elektrickými zariadeniami a prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom

Predaj a dodávka elektroinštalačného materiálu

podľa požiadaviek zákazníka

Ostatné práce

výkopové práce, murárske práce, vyspravenie drážok a stien po výsekoch