O nás


Vrchovský, s.r.o.

Firma sa zaoberá komplexnou dodávkou elektroinštalačných služieb, projektovaním a realizáciou silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov a revíziami do obytných, obchodných, administratívnych a priemyselných objektov.

Spoločnosť je postavená na dlhoročných skúsenostiach schopná zvládať aj náročnejšie väčšie projekty. Počiatky spoločnosti siahajú ešte pred jej vznikom pri založení živnosti, čím sa získaním skúseností položili základy 25 ročného fungovania. Priebežne rozširujeme portfólio o ďalšie osvedčenia a pôsobnosti, ako aj implementáciu moderných technológií.


Sme členmi

Slovenský elektrotechnický zväz

Komora elektrotechnikov Slovenska

Odporúčaný elektrikár ZSDIS

Ing. Peter Vrchovský

konateľ, projektant a revízny technik


Osvedčenia:

- Technická inšpekcia:  Oprávnenie na odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických , Oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu  - oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky, v rozsahu technické zariadenie elektrické s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov

- Technická inšpekcia: Osvedčenie Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického podľa par. 24 vyhlášky č.508/2009 Z.z.

- Certifikát TUV SUD Slovakia na Projektovanie a konštrukčné navrhovanie elektrických zariadení do 1000V v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu + aktualizačné odborné prípravy

- Par. 23, vyhl.MPSVR SR č.508/2099 Z.z.  - Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky do 1000V objekty bez nebezpečenstva výbuchu triedy A + aktualizačná odborná príprava